Tuilier Advies

De kunst van het organiseren van idealen

STRATEGISCH BELEID

• Begeleiding ontwikkeling van ondernemingsplan of beleidsplan

• Begeleiding strategie transitie naar CO2-neutrale woningvoorraad

• Begeleiding ontwikkeling of actualisatie strategisch voorraad beleid woningvoorraad

• Begeleiding ontwikkeling of herijking huurprijsbeleid

• Begeleiding ontwikkeling woonvisie

Meer informatie
PROCES- EN INTERIMMANAGEMENT

• Begeleiding van nieuwbouw of grootschalige onderhouds-/ verduurzamingsprojecten

• Begeleiding voorbereiding visitatie

• Begeleiding voorbereiding governance-inspectie

• Begeleiding proces van prestatieafspraken tussen corporatie(s) gemeente en huurdersorganisatie(s)

• Interim management

Meer informatie
GOVERNANCE

• Lid Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

• Begeleiding zelfevaluatie Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

• Bestuurssecretariaat voor bestuur en Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

• Begeleiding ontwikkeling toezichtsvisie

• Begeleiding opstellen jaarlijkse verklaring Raad van Commissarissen

Meer informatie

Aanpak

Het werken met Tuilier biedt vele voordelen.
Onderstaand is mijn aanpak beschreven.
Bel mij voor een nadere kennismaking.

DE BEDOELING VOOROP

Het klinkt als een open deur, maar het doen wat de bedoeling is blijkt soms lastiger dan je denkt. Wat voor u de bedoeling is, ofwel wat u wilt bereiken, staat voor mij voorop!

KEEP IT SIMPLE

Zodra je weet wat je wilt, is het de kunst om dit zonder omwegen en ongecompliceerd te realiseren. Einstein zei hierover: ‘Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler dan dat’.

VERNIEUWING MET KENNIS VAN ZAKEN

Vernieuwing is een nieuwe efficiëntere weg naar het gekozen doel. Mijn uitgebreide kennis en ervaring gebruik ik om deze nieuwe wegen ook effectief en kansrijk te maken.

FLEXIBEL EN PERSOONLIJK

Ik ben eenvoudig en direct bereikbaar, zowel via email als telefonisch. Ik kan binnen flexibel inspelen op veranderingen en vragen van opdrachtgevers.

Over Tuilier

Op 1 januari 2018 heeft Ed Pannebakker een nieuw hoofdstuk in zijn carrière opengeslagen en is als senior adviseur gestart met Tuilier. Hij heeft zijn sporen verdiend in de corporatiesector als ontwikkelaar van vastgoedprojecten en strategisch beleid, manager en bestuurder.

Tuilier staat garant voor een adequate en deskundige ondersteuning bij strategische vraagstukken, tijdelijke uitdagingen in het besturen van organisaties en bij governance vraagstukken. Ed Pannebakker geeft hier met passie en enthousiasme invulling aan.

De naam Tuilier (uitgesproken als ‘Twieljee’) is de Franse vertaling van Pannebakker.

  Algemene voorwaardenDisclaimer

Contact

Ed Pannebakker

U kunt contact opnemen via de onderstaande contactgegevens en de bovenstaande social media.

E-mail: ep@tuilier.nlTelefoon: +316 22 39 26 76